Inom tre månader efter dödsdagen ska
  bouppteckning göras. Detta är en redovisning
av den avlidnes tillgångar och skulder vid
dödsfallet. Bouppteckningskostnaden ingår
inte i begravningskostnaden.

Vi samarbetar med Andreas Ahle,
jurist på Ludvig & Co. Andreas utför bouppteckningar,
arvskiften, testamenten och övriga 
familjerättsärenden.  

Andreas träffar ni på Adelswärdsgatan 17, efter tidsbokning som hänvisas till Andreas. 

Kontaktuppgifter: 

Andreas Ahle
Nygatan 93, 602 34
NORRKÖPING
Tel: 011- 19 49 38
andreas.ahle@ludvig.se