Kostnaden för en begravning varierar.
Begravningar utformas på olika sätt och
det är alltid kunden som bestämmer vad
som ska ingå.
Vår uppgift är att hjälpa
Er att utforma ceremonin till ett 
vackert minne.

När vi vet Era önskemål lämnar vi Er en prisuppgift. Begravningsbyrån Wårhem har
ett fast grundarvode samt fasta priser på
transporter, representant medverkan,
hämtning av avliden i hem eller på
sjukhus med mera.

Vi lämnar alltid med en preliminär
begravningskostnad i samband med
besöket på begravningsbyrån.

Begravningen betalas av dödsboet,
inte av de anhöriga. 
Ibland finns pengar
avsatta eller en försäkring som täcker
begravningskostnaderna. 

Vi hjälper Er gärna med att undersöka
hur det ligger till. 
Om det inte finns några
pengar i dödsboet, så går det att få ekonomisk
hjälp av den kommun där den avlidne är skriven.
Anhöriga får då själva ansöka om ekonomiskt bistånd.


       Vad ingår i begravningsavgiften som alla betalar?

Rätten till en lokal för begravningen,
det kan vara kyrka eller kapell för medlemmar
i svenska kyrkan, ett kapell eller annan
samlingslokal för icke medlemmar. 

Rätt till gravplats och öppnande av grav
för gravsättning av kista eller urna samt
transport till krematorium för kremation
och återtransport av urna. 

Likaså skall transport av kista till gravplats
ingå om kyrkogården inte ligger i anslutning
till kyrkan/kapellet.