Vi ombesörjer värdiga transporter av avlidna. 

Vi är alltid två personer på hämtningar i
privatbostäder, vårdboenden, sjukhem och
sjukhus. Vi gör ID-kontroll i samband med
 hämtningar och kistläggning så att våra
anhöriga kan vara trygga i vårt
omhändertagande. 

Begravningsbyrån Wårhem har en egen
begravningsbil en traditionell bårbil
en Volvo som är mörkgrå.

Vi utför transporter dygnet runt,
365 dagar om året.