Carl-Jan Kälevall

 På begravningsbyrån Wårhem i Rimforsa träffar
ni vårt ombud Carl-Jan Kälevall. I våra mysiga
lokaler på Kalmarvägen 29 möter ni oss.
Carl-Jans stora intressen är familj, vänner
samt bygdens historia. Carl-Jan står även till
tjänst med familjejuridik. 

Tel: 0494-10270
kalevall.konsult@telia.com